Theaterspelen is niet alleen maar tekst opzeggen en een kunstje doen, nee, op dat moment ben je een entertainer. Je moet je rol en verhaal overtuigend brengen. Het publiek moet meegevoerd worden in een verhaal, in een sfeer. Dit betekent dat door een goede houding en uitstraling de verbale en non-verbale communicatie wordt versterkt.

Tijdens het theaterspel staan ze in de belangstelling, immers, ze spelen voor en met anderen. Hierdoor wordt er gewerkt aan het overwinnen van schroom en verlegenheid, hetgeen hen zelfverzekerder in de maatschappij doen staan. 

Een duidelijke articulatie, intonatie en helder stemvolume is hierbij onontbeerlijk. Tijdens de lessen zijn deze componenten een belangrijk leerdoel.   

Theaterspelen gebeurt in een groep. Door werkzaam te zijn binnen een groep moeten ze leren rekening te houden met elkaar, te luisteren naar elkaar, inspelen op elkaar en op verschillende (onverwachte) situaties, opkomen voor eigen ideeën en meningen maar ook ideeën van anderen leren te aanvaarden en te vertalen in hun spel.

Theaterspelen zorgt voor bewustwording van de eigen (en andere) cultuur en maatschappij. Karakters en rollen worden namelijk in eerste instantie neergezet volgens hun eigen interpretaties en eigen plaats in de maatschappij. Door verder naar achtergronden te (moeten) leren kijken, leren ze door een andere bril de mensen in verschillende culturen en deze maatschappij  te zien.